Home

Algemeen

BAS Badminton is ruim 35 jaar actief als club in Biddinghuizen, met een kernbestand van circa 50 leden, waarvan het merendeel bestaat uit seniorenleden.In de jeugdafdeling worden, met name door de enthousiaste inzet van een actieve jeugdtrainster fanatiek en leuk getraind.

De senioren verdelen zich in drie groepen met overlap.
- De woensdagmiddag: deze middag trekt de laatste jaren, naast traditioneel de huisvrouw, ook de oudere sporter. De speeltijden zijn van 13.30 tot 15.30 uur.
- De woensdagavond: op deze avond is het vrijspelen (van septmber t/m juni)  De senioren  vrij spelen.
- De vrijdagavond: op deze avond trainen de jeugd  vanaf  18.30 -20.00uur .De senioren kunnen daarna vrij spelen/ trainen. Training: van 20.00 tot 22.00 uur (let 2 x per maand , zie kalender)

Naast de reguliere activiteiten worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd.

Hoe klein onze club ook is, we hebben toch aardig wat te bieden. Voor u als lid betekent dit dat we meer aandacht aan u willen besteden. In het verenigingsleven geldt vaak dat nieuwe leden zich soms moeilijk thuis voelen. De eerste avond is er alle aandacht, maar daarna verflauwt dat wat. Als bestuur willen we proberen daar iets aan te doen, binnen onze mogelijkheden uiteraard. Nadrukkelijk zien wij het als de verantwoordelijkheid van uzelf, maar ook van de bestaande leden en het bestuur om een goede basis voor een langdurig en plezierig lidmaatschap te leggen. Onze verantwoordelijkheid als bestuur is het scheppen van het juiste kader.
Realisatie en sponsoring: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat