Home

Technische commissie BAS Badminton

Vanaf het kalenderjaar 2012 heeft BAS Badminton ervoor gekozen een technische commissie (TC) op te richten.

Deze commissie bestaat uit tenminste drie personen. De competitieleider en de jeugdtrainer maken vanuit hun functie automatisch deel uit van de TC.
De overige leden van de TC worden ingevuld uit de leden van BAS Badminton, waarbij wij het op prijs stellen als daar vanuit alle geledingen binnen de vereniging een vertegenwoordiger in zit. De competitietrainer maakt als adviseur deel uit van de TC.

De belangrijkste taken zijn als volgt:
- jaarlijkse teamindeling en inschrijving bij Badminton Nederland
- in brede zin enthousiasmeren van leden voor het ontwikkelen van technische       vaardigheden
- stimuleren van deelname aan/inschrijving voor de competitie
- spreekbuis van de competitiegroep richting het dagelijks bestuur
- eerste aanspreekpunt voor de competitieleden op gebied van technische zaken
- training en persoonlijke ontwikkeling
- teamsamenstelling
- sfeer en/of vertrouwenskwesties

Ter goedkeuring
Beslissingen vanuit de TC zullen altijd ter goedkeuring voorgelegd worden aan het dagelijks bestuur. De TC heeft geen vaste vergaderdata, met uitzondering van de jaarlijkse teamindeling

De commissie bestaat momenteel uit:
Voorzitter (vacant)
Kim van Brussel (competitieleider)
Angela Brugman (jeugd trainster)

Leden die graag mee willen denken en lid willen worden van de TC worden bij deze uitgenodigd om dit kenbaar te maken.

Vragen aan de TC kunnen “in de zaal” worden gesteld of door mailen via info@basbadminton.nl

Realisatie en sponsoring: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat